Ferro


1 mese (5€), 3 mesi (12€)...


Oro


1 mese (8€), 3 mesi (20€)...


Diamante


1 mese (10€), 3 mesi (25€)...


Smeraldo


Permanente (100€)


Chiave Diamante


5 chiavi (2€), 10 chiavi (3€)...


Chiave Smeraldo


5 chiavi (3€), 10 chiavi (5€)...


Chiave Rubino


2 chiavi (2€), 5 chiavi (4€)...